header homepage

Voorwaarden & Reisinformatie

Indien de reis wordt vertraagd door bijvoorbeeld files, weersomstandigheden, stakingen etc wordt deze vertraging beschouwd als overmacht. De reisorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele financiële schade. Ook niet als er door genoemde vertraging eventueel aansluitend vervoer gemist wordt.

De vertrektijden zoals op de website vermeldt zijn richttijden. De exacte vertrektijden worden in uw reisbescheiden vermeldt. Aan de gepubliceerde richttijden kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor de vertrektijden op uw ticket. De op het ticket vermelde vertrektijden zijn de juiste vertrektijden, deze kunnen afwijken van de tijden die u bij uw boeking hebt doorgekregen. U dient minimaal 15 minuten voor de op het ticket aangegeven tijd op de op het ticket vermelde opstapplaats aanwezig te zijn.

Er wordt uitsluitend gereden met touringcars van diverse touringcarbedrijven welke aangesloten zijn bij de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf. Alle touringcars zijn herkenbaar aan de borden “Direct Liner” welke zich aan de zijkant van de touringcar bevinden.

Alle touringcars zijn voorzien van een chemisch toilet. Gebruik dit toilet alleen bij dringende noodzaak. Het kan voorkomen dat de tank van het toilet tijdens de reis vol raakt. Het toilet zal dan helaas gesloten moeten worden, omdat vanwege de strenge Europese milieuwetgeving deze toilettank alleen in speciale reservoirs mag worden geleegd.

Alle touringcars zijn voorzien van een bar, waar naast koffie, thee en vaak soep ook gekoelde frisdranken verkrijgbaar zijn. Tussen 24.00 en 06.00 uur is de bar gesloten. Wij raden u aan om wat klaargemaakte broodjes voor onderweg mee te nemen, omdat de wegrestaurants in het buitenland over het algemeen vrij duur zijn. Het is niet toegestaan broodjes in de bus klaar te maken. Gebruik voor alle afval, ook kauwgum en snoeppapiertjes, de afvalzakjes die zich aan de stoelleuning bevinden. Het is ten strengste verboden alcoholische dranken in de bus mee te nemen. Bij misbruik van alcohol kan u de toegang tot de bus door de chauffeurs worden ontzegd. Kosten welke hieruit voortvloeien zijn altijd voor eigen rekening.

Per persoon mag 1 koffer hoogte 60cm, breedte 25cm, lengte 75cm of tas van normale afmetingen en 1 stuks handbagage met een totaalgewicht voor beide van 25 kilo meegenomen worden. Tijdens het zomerseizoen mag er tevens per 2 passagiers 1 kampeeruitrusting worden meegenomen (geen bungalowtent!). Tegen een extra toeslag mag er een surfboard per persoon van maximaal 2 meter meegenomen worden. Gasflessen (ook lege) mogen niet meegenomen worden in de bus. In de winter mag er per persoon een volledige ski-uitrusting meegenomen worden. Dus ski’s of snowboard, stokken en schoenen. De bindingen van de snowboard dienen verwijderd te worden. Extra bagage of grote stukken bagage worden geweigerd! Het is niet toegestaan bagage voor anderen dan uzelf mee te nemen! Het is noodzakelijk de bagage te voorzien van kofferlabels waarop uw naam en adres staan vermeld. Let bij het inchecken op achter welk luik uw bagage gezet wordt, zodat u het bij aankomst op de bestemming makkelijk terug kunt vinden. U bent gedurende de gehele reis zelf verantwoordelijk voor uw bagage. Vergeet u dan ook niet een goede reis- en/of bagageverzekering af te sluiten.

In uw reisbescheiden worden de exacte opstapplaatsen en opstaptijden vermeldt. Het is niet toegestaan om van deze plaatsen af te wijken en/of zelfstandig te wijzigen. Tevens is het niet toegestaan om hierover met de chauffeur andere afspraken te maken. Eventuele wijzigingen dienen (minimaal 3 weken voor vertrek) bij Direct Liner aangevraagd te worden.

Het is niet toegestaan in de bus te roken. Er worden onderweg diverse stops gehouden om even de benen te strekken en eventueel te roken. Het overtreden van deze richtlijn kan tot gevolg hebben dat u het verdere verloop van de reis ontzegd kan worden. Kosten hieruit voortvloeiend zijn altijd voor eigen rekening.

De touroperator en Direct Liner kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor financiële consequenties welke betrekking hebben op onderdelen van de reis die niet via Direct Liner geboekt zijn of welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit de reisovereenkomst. Derving van loon en/of zakenschades zijn altijd uitgesloten.

Een speciale wens (preferentie) met betrekking tot uw zitplaats in de bus (zoals bijvoorbeeld voorin) dient u bij het boeken van uw reis kenbaar te maken. Dit blijft echter altijd een voorkeur waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Direct Liner kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten/vergissingen in de gegevens.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd brengt Directliner de reiziger de volgende annuleringskosten in rekening.

• Bij annulering tot de 14ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling 30% van de reissom.
• Bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 7de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom.
• Bij annulering vanaf de 7de kalenderdag (inclusief) tot 3de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom.
• Bij annulering op de dag van vertrek 100% van de reissom.

U bent zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort, identiteitskaart of een eventueel noodzakelijk visum. Houdt grens- en reisdocumenten altijd in de handbagage zodat u ze direct bij de hand hebt als er om gevraagd wordt. Dit voorkomt vertragingen bij de douane. Indien u naar Hongarije, Istrië/Kroatië of Tsjechië reist dient u in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart (zie achterzijde kaart). De chauffeur controleert dit voor vertrek uit Nederland. Indien u niet in het bezit bent van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart zal de chauffeur u helaas niet kunnen toestaan met de bus te reizen. Voor visa-aanvragen, raadpleeg de desbetreffende instanties. Direct Liner kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet in bezit hebben van de vereiste grensdocumenten.

Afhankelijk van de drukte op de autowegen wordt er regelmatig gestopt om de benen te strekken, een sigaretje te roken of om naar het toilet te gaan. Voor de maaltijden wordt doorgaans langer gestopt bij een zelfbedieningsrestaurant waar u zelf uw maaltijd kunt kiezen. De maaltijden zijn altijd voor eigen rekening. De chauffeurs geven aan hoe lang een stop zal duren. Zorg ervoor dat u op tijd weer bij de bus bent, zodat de bus niet op u hoeft te wachten of zonder u vertrekt.

Indien op verzoek van de klant een wijziging of annulering in de reisovereenkomst aangebracht dient te worden berekent Direct Liner de te maken annulerings- of wijzigingskosten door aan de klant. Direct Liner behoudt zich het recht voor bij te weinig belangstelling de reis te annuleren of te wijzigen.

Telefoonnummer kantoor: +31 162 68 06 94

Wij raden u aan een goede annulerings- en/of reis/bagageverzekering af te sluiten.